top of page
GDPR Dataskyddspolicy

Vi följer EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR).
Som ett led i detta kan följande information om hur vi hanterar personuppgifter vara av intresse för dig som har någon form av affärsrelation med Nordisk Idrottsreklam AB. (Org nr: 556839-5114)
Följande data samlar vi in För att kunna hantera offerter, order, originalarkiv, nyhetsbrev mm för den löpande affärsverksamheten. Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt tillhandahåller till oss, till exempel när du gör förfrågningar och lägger order, väljer att prenumerera på nyhetsbrev, eller kommunicerar med oss via e-post och andra kanaler. Uppgifterna vi samlar inkluderar ditt namn, e-postadress, telefonnummer, jobbtitel, arbetsplats och dess adress samt annat som du vill att vi lagrar för att samarbetet ska fungera på bästa sätt. I vissa fall kan dina personuppgifter hämtats från andra källor såsom sökningar via sökmotorer och ditt företags webbplats.


Så används information vi insamlar och lagrar:
i använder personuppgifterna för att: - Skicka dig relevanta nyhetsbrev och bekräftelser om offerter och order. - Behålla historik om artiklar, original och annat som underlättar framtida kompletteringar. - Fullfölja övriga åtaganden mot dig som kund. - Efterleva lagkrav (exempelvis bokföringslagen). Vi säljer inte, hyr ut, distribuerar eller på annat sätt gör data tillgänglig för tredje part.

Skäl för användning av dina personuppgifter:
är vi behandlar personuppgifter för de ändamål som förklaras här, använder vi oss av våra legitima intressen när det gäller att upprätthålla affärsrelationer och kommunicera med dig som en företagets kontaktperson. Vi följer gällande lag och rättsliga rättigheter och friheter i våra affärskontakter.

Hur vi delar informationen vi samlar in:
Endast de personer som behöver behandla personuppgifter för ovan nämnda ändamål har tillgång till dina personuppgifter. Vi kan behöva dela vissa personuppgifter med våra leverantörer för att de ska kunna fullfölja sina åtaganden, exempelvis transportörer. Lagring Dina personuppgifter sparas för angivna ändamål. Om Du avregistrerar dig upphör vi databehandlingen och tar bort dina personuppgifter från vårt kundregister. För att efterleva övriga lagar som kräver lagring av personuppgifter, exempelvis bokföringslagen, kan lagring av data i vissa fall krävas i upp till 7 år efter avslutad affärsrelation.

 

Säkerhet:
Vi använder relevanta säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förluster och mot obehöriga personers tillgång. Vi granskar regelbundet våra rutiner för att säkerställa att våra system är säkra och skyddade.

Dina val och rättigheter:
Du är alltid välkommen att höra av dig med dina frågor och funderingar. Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig och kan alltid begära ett utdrag. Du kan alltid rätta felaktiga personuppgifter eller begära att få dina personuppgifter raderade. Du kan när som helst välja att avregistrera dig och i samband med det så upphör vi databehandling för ovan angivna ändamål och tar sedermera bort dina personuppgifter från vårt register. Avregistrering sker antingen via länk i våra nyhetsbrev eller genom att skicka ett mail till oss. För mer information är du varmt välkommen att kontakta Jimmy Lundemo Verksamhetsansvarig/ Partner jimmy@idrottsreklam.se

bottom of page