Hyr med eller utan personal

Vi hyr utifrån Ert behov.
- Utan personal

- Med enbart tekniker

- Behövlig bemanning utifrån volym och tidsbegränsningar på eventet.